Het centrum voor Diepte Meditatie België

Vanaf 9 juni kunnen de activiteiten weer face to face doorgaan met een beperking tot vier deelnemers. Het blijft echter mogelijk om via Google meet een info of geleide meditatie te volgen.

Stress hoort bij het leven en staat voor veranderingen die zich voordoen, zonder dat we daar controle op hebben.
Dat kunnen ingrijpende zaken zijn zoals een verkeersongeval, ontslag, ziekte, jeugdtrauma, natuurramp en noem maar op. Maar het kunnen ook kleine dingen zijn zoals de auto die niet start, het eten dat aanbrandt, weer een regendag, drukke agenda, vervelende baas, examens. In onze maatschappij wordt de stress steeds groter: automatisering, globalisering, milieuvervuiling, winstbejag zorgen er vaker voor dat we de controle over steeds meer deelaspecten van ons leven verliezen.

Jezelf afsluiten van de samenleving om dit alles te ontvluchten helpt maar een tijdje en zal op termijn nog voor meer stress zorgen. Jezelf verdoven om het allemaal niet meer te voelen, is ook maar een tijdelijke oplossing die op termijn voor grotere problemen zal zorgen. Steeds maar doorgaan tot het touwtje knakt, kan voor onherroepelijke schade zorgen…die meer stress met zich meebrengt.

De uitdaging is dus met je stress leren omgaan, ze hanteerbaar maken en leefbaar houden.

Dieptemeditatie (DM) is een methode die je sterker maakt en inzicht geeft. Ze is gebaseerd op een oeroude Vedische traditie en Mindfullnes. Maar zo opgebouwd dat ze in onze westerse samenleving vlot kan worden toegepast. DM heeft niets te maken met godsdienst, levensbeschouwing of dogma’s. Het is een methode die je makkelijk in je leven kan integreren, zoals iedere dag je tanden poetsen. Uniek aan DM is dat de kennis van het samenspel tussen lichaam en geest geïntegreerd wordt in de meditatie. Beiden hangen immers samen. Denk maar aan een sporter die gebruik maakt zijn mentale kracht om zijn lichamelijke prestaties te verhogen.

Het centrum voor Diepte Meditatie wil een plek zijn voor zelfontwikkeling, zelfontplooiing en heling. Jong of oud, gezond of ziek, blank of zwart, rijk of arm: iedereen is welkom. Om iedereen de kans te geven, hanteer ik zeer betaalbare tarieven.