Aanbod

Kennismaking

Moet je revalideren? Kamp je met chronische pijn of met ouderdomsklachten? Hebben de dokters gezegd dat je ermee moet leren leven?  Samen gaan we bekijken hoe we je veranderingsproces kunnen aanpakken. Dit gesprek kan face to face in het meditatiecentrum, bij jou thuis of via google meet.

Cursus dieptemeditatie

Het proces van verstillen kan zo indrukwekkend zijn, dat hierover uitleg en aanwijzingen nodig zijn. Mediteren leer je niet uit een boekje of via you tube. Het vereist een stevig begrip van de processen. Door onder begeleiding de ervaring op te bouwen, kan je het mediteren op de juiste wijze in je eigen omgeving voortzetten.

Het verschil tussen Mindfulness en dieptemeditatie
Mindfulness is leven in aandacht. Jon Kabat-Zinn, de grondlegger van de MBSR-training (Mindfulness Based Stress Reduction) definieert mindfulness als volgt: “Met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu, zonder daar een oordeel over te hebben.”
Aandacht kun je vergelijken met een spier. Door de aandacht te trainen maak je hem sterker en ontwikkel je opmerkzaamheid. Je begint op te merken hoe je reageert en handelt. In plaats van automatisch te reageren op wat zich voordoet, kies je hoe je wil reageren. Het is dus een vorm van aandacht richten, die je moet trainen.

Dieptemeditatie is geen concentratiemethode. Door te mediteren halen we onze aandacht juist bij het denken vandaan. We leren de aandacht naar binnen keren in plaats van naar buiten richten. Hierdoor ontstaat spontaan, zonder concentratie of inspanning diepe rust.

Mindfulness is goed te combineren met dieptemeditatie. Uit ervaring kunnen we zeggen dat ze elkaar aanvullen en het effect van beide technieken versterkt.

Het verschil tussen en dieptemeditatie transcendente meditatie

Bij dieptemeditatie hanteren we dezelfde mantratechniek als bij transcendente meditatie. Maar we gebruiken ook andere technieken, aangepast aan jou situatie en wat op dat moment voor jou het beste werkt. Wij combineren met onder andere mindfulness, geleide meditaties, ademhalingsoefeningen, klankschalen, healingen, remedieflesjes.

De cursus is opgebouwd uit vier stappen

Cursussessie 1
Individuele instructie in de DM-techniek. Duur: 2 uur.
 
Cursussessie 2
1e  Groepsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst mediteren we twee keer en ontvang je praktische aanwijzingen voor de meditatiebeoefening. Duur: 2-2.5 uur.
 
Cursussessie 3
2e Groepsbijeenkomst. We mediteren weer twee keer en gaan in op de rol van gedachten en gewaarwordingen tijdens de meditatie. Duur 2-2.5 uur.
 
Cursussessie 4
3de groepsbijeenkomst. Deze volgt ongeveer een week na sessie 3. Ook hier mediteren we twee keer. Het kennisgedeelte gaat over de drie niveaus van transcenderen en het ervaren van bewustzijn. Duur 2-2.5 uur
 
Je ziet, tijdens de cursus wordt samen veel gemediteerd. Dat is van belang om het proces goed te laten verlopen. Zeker in het begin, als je geest en lichaam nog gaan wennen aan deze diepe rust.
 

Cursuskosten

Diepte Meditatie cursus:  € 325,-
Studenten en personen met invaliditeitsuitkering: € 250,-
Individuele cursus; aangepast aan jouw agenda: € 590,-
Terugbetaling mutualiteit: € 15,-
Verplaatsingskosten: 0,40 € per km

Cursus op kindermaat

Aanleren van de kindertechniek voor kinderen van 3 tot 10 jaar

Hoe jonger je leert tot rust komen, hoe beter je zal ontwikkelen. Dat is in het kort samengevat waarom steeds meer ouders ervoor kiezen hun kind deze kans te geven.  Het aanleren van de kindertechniek gebeurt volledig vanuit de leefwereld van het kind en duurt gemiddeld 1,5h. Vanzelfsprekend wordt alles voorafgaandelijk met de ouders besproken en verwachten we dat het kind daarna samen met de ouders kan mediteren.

Aanleren van de kindertechniek voor kinderen van 10 tot 13 jaar

Voor deze leeftijdsgroep is de kindertechniek aangepast in die zin dat er wat meer informatie gegeven wordt over ‘rust’, focussen en het zelfgenezend vermogen maar steeds vanuit de eigen leefwereld. De cursus bestaat uit twee sessies van telkens ongeveer 2h. Ook hier verwachten we dat er samen met de ouders gemediteerd kan worden.

Cursuskosten

Kinderen van 3 tot 10 jaar:  € 75,-
Kinderen van 10 tot 13 jaar:  € 150,-
Verplaatsingskosten: 0,40 € per km

Groepsmeditatie

Tijdens de groepsmeditatie heb je de mogelijkheid om het mediteren in groepsverband nogmaals te ervaren. Het prettige hiervan is dat je de meditatie met meerdere personen tegelijk, onder begeleiding van de leraar, beoefent. Hierdoor kan het gemakkelijker zijn om door blokkades te reizen. Zodoende krijg je dat extra zetje dat nuttig kan zijn om te ervaren hoe moeiteloos het proces verloopt. We bespreken ervaringen en je kan met vragen terecht. Na onze mantra meditatie is er een korte pauze, gevolgd door een relaxatie: geleide meditatie, body scan, visualisatie. De groepsmeditaties gaan om de twee weken door. Iedereen die de DM-meditatiecursus volgde is welkom. Evenals mensen die een andere meditatievorm (bv. transcendente meditatie) toepassen.

Prijs: 10 € 
Verplaatsingskosten: 0,40 € per km

Relaxatie met klankschalen

Iedereen die toe is aan diepe ontspanning, die wil kennismaken of het weldoende effect van klankschalen wil ervaren, is welkom op een avond relaxatie met klankschalen. De avond omvat twee geleide meditaties met klankschalen (pranayama, visualisatie, yoga) met tussenin een moment voor uitwisseling en versnaperingen.

Daarnaast is het mogelijk relaxatie met klankschalen op maat aan te vragen. Voor verenigingen, scholen, families, clubs is het een ideale gelegenheid om in een vertrouwde omgeving samen een verrijkende, weldoende ervaring te hebben. Samen bespreken we de duur, de vorm, de plaats en de kosten voor een aangepast programma.

Prijs: 10 € per deelnemer
Verplaatsingskosten: 0,40 € per km

Relaxatie met klankschalen voor kinderen

De kleinsten komen aan bod in een op maat uitgewerkt programma. Er is een aanbod voor kleuters tot zes jaar en een programma van zes tot 12 jaar. Dit is echter niet strikt afgebakend en ieder kind dat wil meedoen, kan het. Het zal de rust en de kracht van mediteren ervaren en (een tijdje) meedragen in zijn dagelijkse bezigheden.

Yoga en meditatie kan overal waar kinderen samen komen: op school, in de jeugdbeweging, in de sportclub, met de familie, op kamp. Het programma duurt ongeveer twee uur en kan aangepast worden.

Prijs: 10 € per deelnemer 
Verplaatsingskosten: 0,40 € per km

Individuele coaching/ relaxatie met klankschalen

Uitgangspunt van deze individuele gesprekken is het unieke karakter van hoe jij je op dit moment voelt. Er zijn tal van redenen waarom je liever je proces alleen aanvat: je moet revalideren, je hebt een slepende ziekte, je bent oververmoeid, je kan geen drukte verdragen, je kampt met een hardnekkige verslaving… Iedereen heeft andere ervaringen, andere belevingen, een ander bewustzijn. Als je in contact kan komen met je unieke zelf, wordt het zelfgenezend vermogen geactiveerd. Net zoals een botbreuk van zichzelf herstelt wanneer de uiteinden van het bot weer met elkaar in contact worden gebracht. Dit gebeurt automatisch als je in meditatieve rust  gaat.

Na het duidelijk stellen van je probleem, gaan we samen de meditatie in. Vanuit deze meditatieve rust bieden mogelijkheden zich aan. Samen stellen we een stappenplan op dat zal leiden tot de oplossing van je probleem. Je zal terug sterker in het leven kunnen staan.

Je kan ook kiezen voor een individuele relaxatie met klankschalen. De trillingen en frequenties van de klanken brengen je terug in balans en raken de punten aan waar heling nodig is. Tijdens het voorafgaand gesprek wordt bepaald welke klankschalensessie voor jou het meest geschikt is.

Prijs: 40 €, in combinatie met een bachbloesemremedieflesje: 50 €

Energetische healing

Een energetische behandeling heeft effect op je gezondheid en op je welbevinden.
Je gaat in diepe rust en ontvangt nieuwe energie. Deze stroomt naar die plaatsen waar op dat moment heling nodig is. Daarnaast wordt je zelfgenezend vermogen geactiveerd. Iedere healing werkt dus op twee niveau’s en verlicht je pijn, je lijden. Zowel bij fysische klachten (ziekte, revalidatie, ouderdom, vermoeidheid) als bij psychische pijn (angsten, depressie, verdriet, twijfel).
Het is aangewezen kort na elkaar drie behandelingen te krijgen om de energiestroom goed op gang te brengen. Daarna blijf je met maandelijkse healingen sterk en in balans.
 
Data: op afspraak
Plaats: centrum voor dieptemeditatie of bij jou thuis
Prijs: 40€,
        gecombineerd met een remedieflesje bachbloesems: 50€
        (met een strookje van CM 40 €) 
         verplaatsingskost: 0.40€  per km
 

Basiscursus pendelen

Iedere dag zijn er momenten waarop we een beslissing moeten nemen. Dat kan gaan over dagdagelijkse huis-tuin en keukenaangelegenheden maar het kan ook zijn dat je beslissingen moet nemen die bepalend zijn voor de rest van je leven.
Maar hoe neem je de juiste beslissing? Heeft niet alles zijn voor- en nadelen? Waarop baseer je je om de knoop door te hakken? Twijfel, twijfel twijfel die zwaar op je kan drukken en steeds maar groter wordt.
Pendelen is een methode om je bewustzijn, je innerlijk, te gebruiken om antwoord te krijgen. Daarom organiseer ik regelmatig een basiscursus pendelen, waarna je er zelf mee aan de slag kan.

Prijs: 80 € met een strookje van CM 60 €